Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G hỗ trợ trả góp

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G hỗ trợ trả góp

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G hỗ trợ trả góp